JAKTBILDER
Här visar vi era egna bilder som ni
kan skicka till oss
med email på
info@axbergsmaskin.se

Jaktlaget PP:s med en liten tjur på järnhästen.
En lyckad jaktdag blev det för detta gäng men det var
mycket jobb innan älgen låg på järnhästen. Dom fick nämligen ro 1,5 km och släpa älgen efter båten.

Efterarbetet med älgen gick fort med många "kockar"